За пътуващите до Турция: нови правила за регистрираните в чужбина превозни средства!

Министерството на търговията в Анкара сподели основни насоки и издаде наредби относно пътниците, които влизат в Турция с превозни средства с чуждестранни регистрационни номера от началото на празничния сезон за Курбан Байрам, който започна от 16 юни.

В писмено изявление на министерството се казва: „Чужденците и значителна част от нашите граждани, живеещи в различни държави, особено в европейски страни, през летния сезон пристигат с превозни средства с чужди номера в Турция. Ние като министерство приветстваме предварително всички нашите гости, които желаят да посетят страната ни.

„Имайки в предвид наша отговорност към нашите гости, бихме искали да напомним на тези, които възнамеряват да влязат в страната ни с чужди превозни средства, да обърнат внимание на следните точки, за да избегнат всякакви неудобства.

Преди пътуването има голямо облекчение за турските граждани и за тези, които знаят турски език. Въведената във формуляра за кандидатстване информация се прехвърля автоматично в системата и процедурата по регистрация приключва за кратко време, след като информацията бъде проверена и одобрена онлайн от митническите служители.

За останалите чуждестранни граждани тази процедура се извършва на контролно-пропускателния пункт при влизане в Турция.

Уверете се, че сте били в чужбина поне 185 дни през годината, непосредствено предхождаща датата на влизане в Турция.

Лицата, които внасят превозно средство, трябва да представят шофьорска книжка и паспорт или равностоен документ за самоличност на входния пункт.

Лицата, които влизат в страната с чуждестранен паспорт, имат право на престой за максимум 90 дни, с изключение на разрешение за пребиваване.

Турските граждани, гражданите с двойно гражданство и притежателите на синя карта имат право да пребивават в страната 730 дни, ако влязат в страната със съответния документ за самоличност или паспорт.

В изявлението се предупреждава още, че „представянето на валиден сертификат за застраховка и регистрация на превозното средство в Турция е задължително при влизане“.

За да се възползвате от удобствата, предлагани на пенсионери от чужбина, трябва да носите със себе си удостоверение за пенсиониране, преведено на турски език и заверено от консулството или посолството.

Ако влизате в страната с автомобил на чуждо име, трябва да представите валидно пълномощно.

Ако оставите автомобила си в Турция в рамките на определения срок, трябва да го предадете на специален митнически паркинг или да представите декларация на граничния пункт при напускане, че няма да позволите на други лица да използват автомобила ви.

Тази декларация може да бъде поискана и представена в най-близкото митническо учреждение. Временно внесените превозни средства могат да се използват само от съпруга/съпругата, майката, бащата или децата на законния собственик, ако законният собственик се намира в Турция.

Моля, имайте предвид, че неспазването на тези условия, като например неразрешено използване на превозното средство от лица, различни от собственика, след внасянето му в Турция или неизнасяне на превозното средство в посочените срокове, може да доведе до санкции.“

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.