Орбан: Законът за миграцията е нов пирон в ковчега на ЕС

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че Пактът за убежището и миграцията, който беше приет от Европейския парламент вчера, е „нов пирон в ковчега на Европейския съюз“.

„Единството е мъртво, няма сигурни граници. Унгария няма да се поддаде на лудостта на масовата миграция. Необходими са промени в Брюксел, за да спрем миграцията“, написа Орбан в социалната мрежа X.

Пактът за миграцията и убежището предвижда правила за управление на приемането и презаселването на лица, търсещи убежище.

Новите правила предвиждат по-бърза проверка на молбите за убежище, включително на границите на ЕС, подобрена идентификация на лицата при пристигане и задължителни проверки за сигурност, уязвимост и здравни прегледи за хора, влизащи нелегално в ЕС, както и по-добра реакция при кризи и нова схема за доброволно презаселване на бежанци от трети страни.

Държавите членки могат да избират между поемане на отговорност за лицата, търсещи убежище, финансови вноски или предоставяне на оперативна подкрепа.

Съгласно новите правила хората, които не отговарят на изискванията за влизане в ЕС, ще бъдат подложени на процес на проверка преди влизане, включително идентификация, събиране на биометрични данни, проверки на здравето и безопасността за период до седем дни.

Държавите членки ще трябва да създадат независими механизми за наблюдение, за да гарантират спазването на основните права.

Данните на тези, които идват в ЕС нередовно, включително пръстови отпечатъци и изображения на лица на възраст над шест години, ще се съхраняват в реформираната база данни Eurodak.

Властите ще могат да записват, ако има вероятност някой да представлява заплаха за сигурността или да е проявил насилие или въоръжен.

Що се отнася до солидарността и отговорността, за да помогнат на държавите-членки на ЕС, които са под натиска на миграцията, други членове ще допринесат чрез преместване на търсещи убежище или лица, ползващи се с международна закрила, на тяхна територия, като правят финансови вноски или предоставят оперативни и технически поддържа.

Ще бъдат актуализирани и критериите, според които държавата членка е отговорна за разглеждането на молбите за международна закрила, т. нар. Дъблински правила.

Регламентът за кризи и форсмажорни обстоятелства създава механизъм за реагиране на скокове на пристигащите и гарантира солидарност и подкрепа за държавите членки, изправени пред наплив от граждани на трети държави.

Новите правила ще обхващат и инструментализирането на мигранти, например когато те се използват от „трети страни или враждебни недържавни участници“ с цел дестабилизиране на ЕС.

ЕП подкрепи нови единни стандарти за всички страни членки за признаване на статута на бежанец или лице със статут на субсидиарна закрила, както и за правата, предоставени на тези, които отговарят на условията за закрила.

Държавите-членки ще трябва да осигурят равни стандарти за приемане на търсещи убежище, когато става въпрос например за тяхното жилище, образование и здравеопазване.

Регистрираните търсещи убежище ще могат да започнат работа не по-късно от шест месеца след подаване на молбата си.

Условията на задържане и ограниченията върху свободата на движение ще бъдат регулирани, за да обезсърчат търсещите убежище да се движат из ЕС.

Сега Съветът на ЕС трябва официално да одобри пакета и се очаква регламентите да влязат в сила до две години.

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.