Нови бизнес възможности с DRAGGING

Нови бизнес възможности предлага проектът „DRAGGING“ на Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия(АРРБЦМСП). Той е насочен към неправителствените организации, хората в риск от изключване, местните и регионални публични власти.

IMG 1558 1

Изпълнителният директор на АРРБЦМСП инж. – мениджър д-т Велизар Петров обяви, че основната цел е създаването на приобщаващи работни места за лицата, изложени на риск от изключване чрез работа за тези нови стартиращи предприятия или с активно участие в управленския екип. Той допълни още, че създаването на нови бизнес начинания за НПО, които могат да предприемат лица, изложени на риск от изключване ще се реализира чрез съвместна работа между публичните местни администрации и частния сектор. В този смисъл ще се създаде специфична банка от бизнес идеи, която може да се реализира в периферните райони на Европа. След това проектът ще включва местни неправителствени организации, публични администрации и частни компании за проектиране и прилагане на приобщаващи модели на инкубация, базирани на гъвкави методологии. Така ще се намали пропастта между местната администрация и социалните организации, каза още Велизар Петров.

387499420 1394990121369657 5176191247388672123 n

Проектът цели създаването на добавена стойност в социалния сектор чрез иновативна методология, улесняваща генерирането на инструментариум за

икономическа жизнеспособност на НПО. Това ще подобри връзката им с администрацията в новия контекст на обществените поръчки.

Сред останалите цели са разнообразяване и постигане на стабилни източници на финансиране за НПО чрез подобряване капацитета им да отговорят на нуждите на администрацията, чрез идентифициране на нови възможности за сътрудничество между НПО и бизнеса при предоставяне на услуги на публичните администрации. Възползване от новите закони и възможностите за обществено наемане и създаване възможност за работа за хора в риск от изключване.

Проект „DRAGGING“ е резултат от сътрудничеството на 5 партньора от 4 европейски страни, ангажирани да се справят с финансовата и COVID кризи, в контекста на намаляващите приходи на неправителствения сектор. Координатор на проекта е Испания. Останалите партньори са България, Ирландия и Полша.

Продължителност на DRAGGING е 24 месеца

Подробна информация за проекта може да прочетете на интернет страницата: www.draggingproject.eu

387501363 367763969163840 4897881769261430201 n

„Социалната икономика“ изигра важна роля в справянето и смекчаването на краткосрочните и дългосрочните въздействия на кризата COVID-19 върху икономиката и обществото. В краткосрочен план участниците в социалната икономика подпомогнаха възстановяването от кризата, като предоставиха иновативни решения, които са насочени към укрепване на обществените услуги, за да допълнят действията на правителството. В дългосрочен план организациите на социалната икономика могат да помогнат за прекрояването на икономиката след кризата чрез насърчаване на приобщаващи и устойчиви икономически модели.

Въпреки тази важна роля в социалното и икономическото възстановяване, техният финансов модел е основната им слабост. Повечето от тях все още зависят от публични субсидии за финансиране на дейността си. По време на икономическата криза от 2008 г. 27% от средствата, които са получили, идват основно от публични фондове и абонамент за сътрудници. Поради тази зависимост, около 30% от тях бяха принудени да престанат. В днешно време около 62% все още са в това положение.

АРР БЦ МСП – Пловдив е активен участник в процесите на формиране на политики за регионално и икономическо развитие и иновации, социално предприемачество, зелена инфраструктура и енергийна ефективност, професионално образование и развитието на пазара на труда, историческо и културно наследство и туризъм, в разработването на регионални и общински планове за развитие, регионални иновационни стратегии, комуникационни стратегии и др. Участие в регионални, областни и общински съвети за развитие, съвети за сътрудничество и тристранни съвети на областно и общинско ниво, в национални и международни мрежи.

Подробности може да прочетете на: www.rda-bg.org

Вижте още:
Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.