КЕВР одобри новите цени на водата

Комисията на енергийно и водно регулиране в специализиран състав „ВиК“ прие решение за изменение на одобрените с бизнес плановете на ВиК операторите цени на услуги за 2024 г. Процедурата се провежда по реда на чл. 6, т. 2 и чл. 29 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги /НРЦВКУ/.

С решението на регулатора се изменят цените на ВиК услугите на 38 ВиК оператора – 27 регионални държавни дружества, 4 общински и 7 частни оператора. Променените цени влизат в сила от 1 януари 2024 г. Един от факторите за изменение на цените е приложения по нормативно определена методология инфлационен индекс, за периода от одобряването на бизнес плановете до приемането на сегашното решение. Причина за ценовите корекции е и обстоятелството, че Комисията намали утвърдените по бизнес плановете за 2023 година цени на редица ВиК дружества, поради неизпълнението на инвестициите им и на нивата на единните показатели за ефективност за периода 2020-2021 г. Като ценообразуващ елемент е включено и ежегодното 15% увеличение на заплатите в сектора, което Комисията е длъжна да отчете съгласно подписаното национално споразумение между Министерство на регионалното развитие и благоустройството, „Български ВиК Холдинг“ и браншовия синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ. 

При приемането на решението за изменението  на одобрените с бизнес плановете цени на ВиК услугите за 2023 г. Комисията спази стриктно предвидената законова процедура. На 29.11.2023 г. бяха проведени открито заседание и обществено обсъждане. Покани за участие в него бяха изпратени до МРРБ, „Български ВиК холдинг“, асоциациите по ВиК, Съюза на ВиК операторите в Р. България, общини, национално представените работодателски организации, организации на потребителите и др. В дискусията се включиха единствено от институцията на Омбудсмана, браншовите синдикати на КНСБ и КТ „Подкрепа“, Гражданска платформа „Изправи се.бг“ и общините Разград и Ловеч. Откритото заседание и общественото обсъждане бяха излъчени онлайн на интернет страницата на КЕВР.

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.