Ето какво е свършило 49-ото Народно събрание от началото на мандата си

От началото на мандата си 49-ото Народно събрание е приело 79 закона, 209 решения и три декларации. Това сочи справка, подготвена от дирекция „Законодателна дейност, парламентарен контрол и право на ЕС“ на Народното събрание и парламентарния пресцентър.

Парламентът е имал 89 пленарни заседания, като 16 от тях са били извънредни. От 12 април до 21 декември 2023 г. в 49-ото Народно събрание са постъпили общо 243 законопроекта, като 133 от тях са внесени от народни представители. За този период в парламента са постъпили 294 проекторешения, от които 274 от народни представители. Внесени са и 9 проекта за обръщения и декларации.

През втората си сесия (от 1 септември до 21 декември 2023 г.) 49-ото Народно събрание е провело 42 пленарни заседания, 12 от които извънредни. През този период депутатите са приели 47 закона, 12 решения и две декларации. Постъпилите законопроекти са 85, проекторешенията – 113, а проектите за обръщения и декларации – 9.

Парламентарен контрол

В 49-ото Народно събрание до 20 декември 2023 г. са зададени 2011 въпроса и са отправени 57 питания. Парламентарен контрол е провеждан в 12 пленарни заседания за парламентарен контрол и в четири извънредни пленарни заседания. Блицконтрол е провеждан в 5 заседания, като са зададени 48 въпроса от народни представители от всички парламентарни групи.

Използваното парламентарно време за осъществяване на контролната функция на Народното събрание от началото на мандата е 102 часа и 52 минути.

В този период използваните форми на парламентарен контрол са въпроси и питания, блицконтрол, разисквания по питане, изслушване и вот на недоверие. Проведени са 21 изслушвания по чл. 111 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, едно разискване по питане и са отхвърлени два вота на недоверие.

От зададените въпроси с писмен отговор са 1549, а 462 – с устен. При питанията 41 са били с писмен отговор, а 16 с устен. Отговорено е на 1640 въпроса и на 42 питания, а 61 въпроса и 2 питания са оттеглени.

През втората сесия са зададени 620 въпроса и 14 питания, имало е 4 изслушвания и два вота на недоверие. Парламентарен контрол е провеждан в 5 пленарни заседания и блицконтрол – в две пленарни заседания, като в него са зададени 19 въпроса. Използваното парламентарно време за осъществяването на контролната функция на Народното събрание е 30 часа и 36 минути.

От зададените въпроси 502 са с писмен отговор, а 118 – с устен. Отговорено е на 477 въпроса, а 20 са оттеглени. От отправените питания 11 са писмени, а 3 – устни. Отговорено е на 9 питания.

(Пресцентър на НС)

Вижте още:
Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.