Ето какви решения ще взема кабинетът „Денков“ утре

Министерският съвет ще проведе редовно заседание в сряда, 29 ноември, от 10 часа.

Това съобщиха от правителствената информационна служба. Заседанието ще протече при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД – СТАРА ЗАГОРА, ЗА УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА.

Внася: министърът на здравеопазването

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА СРЕДИЩНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: министърът на образованието и науката

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА ДАДЕНОТО СЪГЛАСИЕ ХАСАН АЛ-БАРМАУИ ДА ИЗПЪЛНЯВА ФУНКЦИИТЕ НА ПОЧЕТНО КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА ХАШЕМИТСКО КРАЛСТВО ЙОРДАНИЯ И ОТТЕГЛЯНЕ НА ДАДЕНОТО СЪГЛАСИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНСУЛСТВО НАХАШЕМИТСКОТО КРАЛСТВО ЙОРДАНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, РЪКОВОДЕНО ОТ ПОЧЕТНО КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. СОФИЯ И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЖОВАНИ ДЕ ЛУКА – ИТАЛИАНСКИ ГРАЖДАНИН, ЗА ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА, СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. МЕСИНА И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ПРОВИНЦИИТЕ МЕСИНА, ЕНА, КАТАНИЯ, СИРАКУЗА И РАГУЗА В ОБЛАСТ СИЦИЛИЯ, И ЗА ОТКРИВАНЕ НА РЪКОВОДЕНО ОТ НЕГО КОНСУЛСТВО.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ПОМОЩ ЗА РАЗВИТИЕ И ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ ПОД ФОРМАТА НА ДОБРОВОЛНИ ВНОСКИ КЪМ МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОБЩА СТОЙНОСТ 1 061 454 ЛЕВА.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ФОНД „СИГУРНОСТ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА“ ЗА 2023 Г.

Внася: министърът на енергетиката

7. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2023 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

8. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2023 Г.

Внася: министърът на здравеопазването 

9. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2023 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ КИЕВ В ОБЛАСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

Внася: министърът на околната среда и водите

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПИСМО ЗА ПРОМЯНА НА ДОГОВОРА ЗА РЕЙТИНГ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И АГЕНЦИЯТА ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ MOODY’S INVESTORS SERVICE, СКЛЮЧЕН НА 31 МАЙ 2005 Г.

Внася: министърът на финансите

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЧЕРНОМОРСКАТА БАНКА ЗА ТЪРГОВИЯ И РАЗВИТИЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 30 НОЕМВРИ И 1 ДЕКЕМВРИ 2023 Г.

Внася: министърът на финансите

13. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ, ЧАСТ „ВЪТРЕШНИ РАБОТИ”, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 5 ДЕКЕМВРИ 2023 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на вътрешните работи

14. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ, ЧАСТ „КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО”, ПРОВЕДЕНО НА 7 НОЕМВРИ 2023 Г. В СЕВИЛЯ.

Внася: министърът на иновациите и растежа

15. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТАТУТ НА ДОМАКИНСТВА В ПОЛОЖЕНИЕ НА ЕНЕРГИЙНА БЕДНОСТ И НА СТАТУТ НА УЯЗВИМИ КЛИЕНТИ ЗА СНАБДЯВАНЕ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ.

Внасят: министърът на труда и социалната политика министърът на регионалното развитие и благоустройството министърът на енергетиката

16. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ.

Внася: министърът на земеделието и храните

17. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА АНТИДОПИНГОВАТА ДЕЙНОСТ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г.

Внася: министърът на младежта и спорта

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.