ЕС изпрати предупреждение на Хърватия: Сега заплашва със съд

Полагаме изключителни усилия, обяви Министерството на устойчивото развитие, след като Хърватия получи мотивирано становище от Европейската комисия за нарушение на европейското право поради неспазване на директивата за морска стратегия, така че е заплашена от съдебен процес, ако го направи не отговори на Комисията в рамките на два месеца.

На 7 февруари Хърватия получи мотивирано становище от Европейската комисия (ЕК). Заедно с него го получиха още Дания, Гърция и Малта, които имат два месеца да отговорят и да предприемат необходимите мерки. В противен случай ЕК ще заведе дело пред Съда на ЕС.

Страните членки бяха задължени да преразгледат и допълнят своите програми от мерки до 31 март 2022 г. През февруари миналата година ЕК изпрати официални предупреждения до някои страни членки да го направят и някои от тях го направиха, но Хърватия, Дания, Гърция и Малта не го направиха.

Какво търси ЕС?

Рамковата директива за морска стратегия е всеобхватна политика за защита на морската среда на европейските морета, като същевременно позволява устойчивото използване на морски стоки и услуги.

От държавите-членки на ЕС се изисква да оценят качеството на морската среда, да определят подходящи екологични цели и да разработят подходящи програми за мониторинг. Също така да се прилагат мерки за постигане на ключовата цел на директивата, свързана с постигането на „добро екологично състояние“ на всички морски води.

Министерството на икономиката и устойчивото развитие полага изключителни усилия да докладва на Комисията за изпълнението на задълженията от рамковата директива в срока, определен от Европейската комисия в нейното мотивирано становище – казаха на Хини в това министерство.

Оттам казаха, че министерството, в сътрудничество с други компетентни органи, работи интензивно за приключване на всички предписани процедури, така че съответният документ да бъде приет от правителството в най-кратки срокове, което е основна формална предпоставка за приключване на тази процедура.

Забавянето на министерството се дължи, наред с другото, на изчерпателността на тематиката на документа, както и на широтата на задълженията, произтичащи от директивата, които трябва да бъдат взети предвид при определянето и хармонизирането на мерките. Посочен е и интегралният характер на програмата от мерки 2022–2027 г., както и сложността на процедурата по стратегическа оценка на въздействието върху околната среда.

Вижте още:
Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.