Доклад показа какви боклуци купуваме и ядем

Несъответствия при всяка четвърта проба от храни, произведени по стандарти (национални, утвърдени или браншови), са установени при лабораторните анализи, показва Аграрният доклад за 2023 г. на земеделското министерство, пише blitz.bg.

Контролът на такива храни се извършва чрез проверки на производствените обекти и чрез вземане на проби храни от търговската мрежа, уточняват от там.

През 2022 г. са планувани 304 проби от храни произведени по национални, утвърдени и браншови стандарти. Изследвани са 293 проби, от които са установени 72 несъответстващи проби. От тях:

– по Утвърден стандарт „Стара планина“ – изпълнени 78 (99%), като несъответстващите проби са 10 (13%);

– по Утвърден стандарт „България“ – взети 88 проби (100%). Несъответстващите проби са 12;

– по Браншови стандарт „Лютеница“ – взети 15 проби (94%). Несъответствие е установено в 3 проби;

– по Български държавен стандарт за млечни продукти – взети 112 проби (98%). Несъответстващите проби са 47 броя.

През 2022 г. са планувани общо 881 броя проби, но са взети 785, като при 105 от тях е установен несъответстващ резултат по отношение на различни показатели. Не са изпълнени 7 проби рафинирано слънчогледово масло, за които следва да се използват услугите на външна лаборатория, уточняват от земеделското министерство.

Взети са планово проби от суровини и храни от растителен и животински произход за изследване на качествените характеристики на: готварската сол, пчелен мед, енергийна стойност на храни, храни с хранителни претенции, за наличие на немлечни мазнини вложени в млечни продукти, абсорбирана вода в цели птичи трупове и разфасовки, и маслинови масла.

За изпитване са взети 492 проби (при планувани 577 броя), като са установени общо 33 несъответствия по отношение на готварската сол, пчелен мед, енергийна стойност, немлечни мазнини вложени в млечни продукти, абсорбирана вода в цели трупове от птиче месо.

Въпреки че намаляват планираните проби в сравнение с 2021 г., се увеличава броят на констатираните несъответствия в сравнение с предходната година. Нараства и техният дял от общия брой взети проби – до 13%, при 7% за 2021 г., посочват от земеделското министерство.

По Националната програма за контрол на остатъци от пестициди в и върху храни е планувано изследването на общо 442 проби храни от животински и неживотински произход (растителен произход) и храни за кърмачета и за малки деца, вкл. 6 проби от биологично производство.

През годината са изпълнени 130 броя или едва 29,4% от общия брой планувани проби, като при изпълнение на програмата са установени 11 несъответстващи резултата.

Неизпълнението на плана се дължи на: преустановяване изследването на проби в ЦЛХИК по изпълнение на програмата, поради ангажираност на лабораторния капацитет с анализи за официалния граничен контрол (проби от ГКПП „Капитан Андреево“) и липсата на финансови средства за определяне на външни лаборатории за изпращане на проби по НПКОП 2022 г.

Не е изпълнен планът и при тестването на храни за ГМО.

При контрола на генетично модифицирани храни през 2022 г. е планирано вземането на 85 броя проби за лабораторно изпитване от суровини, от храни готови за консумация, храни за кърмачета и малки деца на соева и/или царевична основа, адаптирано мляко, предназначено за кърмачета и от ориз и оризови продукти.

От тях, взети и изследвани са общо 68 проби, като не са установени несъответстващи резултати. Планът не е изпълнен поради липса на финансиране за ползване на услугите на външни лаборатории, уточняват от министерството.

Вижте още:
Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.